Corona

Gezien het coronavirus gevaar is er momenteel vooral telefonische consultatie .
Er is consultatie op de praktijk mogelijk, maar enkel na telefonische afspraak 
Alles wat via telefoon of mail kan geregeld worden gebeurd nog steeds op die manier.
Telefonisch ben ik te bereiken best tussen 9 en 10 s'morgens op tel nr 0495 312196 
Ik ben ook via WhatsApp te bereiken op tel nr 0487 403319 tussen 9 en 10 uur 
( niet in WE --> wachtdienst )

S’avonds en in het weekend kunt u terecht op de wachtdienst: CENTRALE OPROEPNUMMER: 1733 
Aanvragen voor medicatie kunnen via email gebeuren. steenakker3gent@gmail.com 
Voorschriften worden via mail verstuurd, naar uw mail adres of rechtstreeks naar de apotheek.
Consultatie op de praktijk kan dus uitzonderlijk, maar enkel na telefonische afspraak, en enkel als het niet anders kan ( dus niet voor medicatie,  inlichtingen enz ) 
Gelieve hiervoor te bellen tussen 9 en 10 uur s'morgens op tel nr 0495 312196. 


Aanvragen enkel voor medicatie kunnen via email gebeuren. Steeds ook dosis (vb 50 mg) en hoeveelheid ( vb doos van 56 tabl) vermelden. steenakker3gent@gmail.com . De voorschriften kunnen door mij ingescand worden en via mail naar U gestuurd. De apotheek heeft genoeg aan de cijfer/lettercode onder de barcode. Als U mailt, zet er dan ook best uw telnr bij. 

Weekendwacht
MARTELAARSLAAN 305
van vrijdag 19 uur tot maandag 7 uur
 KLINIEKSTRAAT 27
van vrijdag 19 uur tot 23 uur
op zaterdag en zondag van 8 uur tot 23 uur

Hopelijk normaliseert de toestand snel,

U WIL ZICH LATEN TESTEN

JE HEBT GEEN SYMPTOMEN: Testcentrum Jan Palfijn
Asymptomatische patiënten woonachtig te Gent en deelgemeenten*, 
of Gentse studenten die getest dienen te worden omwille van:
(in de privé-, professionele of schoolse context)
*postcodes 9000, 9030, 9031, 9032, 9040, 9041, 9042, 9050, 9051 of 9052
JE MAAKT ZELF EEN AFSPRAAK: online via gent.testcovid.be
telefonisch (enkel indien het niet anders kan) via 09 210 10 40 

JE HEBT SYMPTOMEN: Triagecentrum Gentbrugge
Asymptomatische patiënten woonachtig te Heusden, Melle of 
Destelbergen én patiënt van een bij de HVG aangesloten huisarts,
die getest en/of klinisch onderzocht dienen te worden
Zorgverleners die patiënt zijn bij een huisarts van de HVG en getest
en/of klinisch onderzocht dienen te worden
HOOFDDOELGROEP
Symptomatische patiënten woonachtig in het werkingsgebied van de
HVG én patiënt van een bij de HVG aangesloten huisarts, die getest
en/of klinisch onderzocht dienen te worden
De huisarts maakt telefonisch een afspraak en maakt een eForm aan. 
Open op maandag van 8-18u en dinsdag t.e.m. vrijdag van 8-16u.
Dear people Given the coronavirus danger, I try to avoid direct contacts as much as possible. For now I will only do a telephone consultation. I hope the situation normalizes soon. In the evening and on weekends you can call the standby service: CENTRAL CALL NUMBER: 1733 Requests for medication can be made via email steenakker3gent@gmail.com or by phone. I can be reached by telephone, preferably between 9 am and 10 am on tel 0495 312196 I can also be reached via WhatsApp on tel 0487 403319 between 9 am and 10 am (not in WE -> standby service) Weekend watch Martelaarslaan 305 from Friday 7 pm to Monday 7 and kliniekstraat 27 from Friday 7 pm to 11 pm on Saturday and Sunday from 8 am to 11 pm Hopefully the condition normalizes soon, 
Chers amis
Étant donné le danger du coronavirus, j'essaie d'éviter autant que possible les contacts directs.
Pour l'instant je ne ferai qu'une consultation téléphonique. J'espère que la situation se normalisera bientôt. Le soir et le week-end, vous pouvez appeler le service de veille: NUMÉRO D'APPEL CENTRAL: 1733 Les demandes de médicaments peuvent être faites par e-mail steenakker3gent@gmail.com ou par téléphone. Je suis joignable par téléphone, de préférence entre 9 h et 10 h au tél 0495 312196 Je peux également être contacté via WhatsApp au tél 0487 403319 entre 9h00 et 10h00 (pas dans WE -> service de veille)
Montre week-end Martelaarslaan 305 du vendredi 19 h au lundi 7 h
kliniekstraat 27 du vendredi 19h à 23h
le samedi et dimanche de 8h à 23h Espérons que la condition se normalise bientôt,Steeds de voorzorgen volgen die voorgesteld worden: frequent grondig handen wassen, afstand houden van andere mensen, niet naar plaatsen gaan waar veel mensen samen komen, contacten met ouderen vermijden, ( zijn gevoeliger voor ernstige complicaties ), geen handen geven, bij niezen wegwerp zakdoeken gebruiken, 

ALGEMENE INFORMATIE 
De uitbraak startte in Wuhan bij patiënten met longontsteking van onbekende oorzaak. Ze hadden de voedselmarkt van de stad (met vis, levende dieren, ...) bezocht. Deze markt werd gesloten op 1 januari 2020. Bij onderzoek bleek dat de eerste cluster 41 personen telde, die symptomen ontwikkelden tussen 8 december en 2 januari.
Pathogeen
Whole genome sequencing resultaten wijzen op een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) als de causale pathogeen. Coronavirussen zijn omkapselde RNA-virussen. SARS-CoV-2 gebruikt de ACE2-receptor om cellen binnen te dringen.
Besmettingswijze
De transmissie verloopt hoofdzakelijk door druppeltjes van mens naar mens. Infectieuze druppeltjes worden overgedragen bv. bij hoesten of niezen en door contact met deze druppeltjes op voorwerpen en oppervlakten (bijvoorbeeld deurklinken).​
Symptomen
De meest frequente symptomen zijn koorts, hoest en dyspnee.
De infectie kan leiden tot ongecompliceerde ziekte, milde pneumonie of ernstige pneumonie.
80% van de besmettingen verloopt mild. Sommige personen vertonen heel weinig tot geen symptomen.
Risicoinschatting
Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral personen boven de 65 jaar en zeker boven de 80 jaar lopen gevaar. Ook onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of een actieve kwaadaardige aandoening verhogen het risico op een ernstig verloop.
Bijzondere aandacht ging uiteraard ook naar kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en jonge kinderen. Volgens alle momenteel beschikbare gegevens verloopt de ziekte mild bij kinderen, zelfs bij heel jonge kinderen <1 jaar. Ook zwangere vrouwen lijken géén verhoogd risico te lopen in vergelijking met de algemene bevolking.​ ​
Diagnostiek
Het virus kan opgespoord worden in een wisser van de neus/keelholte. De test kan uitgevoerd worden in verschillende laboratoria. Omdat er evenwel een wereldwijd tekort is aan de chemische stoffen die nodig zijn voor deze test, wordt niet iedereen getest. Wie wél getest moet worden, vindt u terug in onze procedures​.
Behandeling
Er bestaat momenteel nog geen vaccin of specifieke behandeling voor COVID-19. Ondersteunende behandeling (bijvoorbeeld door toedienen van extra zuurstof en kunstmatige beademing) is de hoeksteen. Er lopen momenteel verschillende studies met geneesmiddelen die in vitro activiteit tegen het virus getoond hebben.


meer info op 
https://www.info-coronavirus.be/
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/SiteAssets/Pages/2019-nCoV/20200217_coronavirus_poster_medecins%20NL.PDF
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/SiteAssets/Pages/2019-nCoV/Aanbevelingen_patienten_Hygi%c3%abne_18februari2020_NL.pdf
https://www.unizo.be/corona