Geneesheer-Expert FOD

BELANGRIJK   Vanaf maandag 16/03/2020 kunnen er geen face-to-face medische onderzoeken meer plaatsvinden in het medisch centrum Gent - Fabiolalaan 116. Mensen die een oproeping ontvingen krijgen een brief thuis met uitleg. 

Voor een inkomensvervangende tegemoetkoming, een tegemoetkoming hulp aan bejaarden of attesten (zoals parkeerkaart) 

moet u een aanvraag indienen bij uw gemeentebestuur (Formulieren 3 en 4)

Alle informatie vindt U op de webside van Federale Overheid Sociale Zekerheid: 

http://www.handicap.fgov.be/nl/

Heb je een vraag? BEL GRATIS het groen nummer 0800 987 99

het nieuw nummer van het contact center

(elke werkdag van 8u30 tot 16u30)

TEL NR Medisch Centrum Gent ( Fabiolalaan 116 Gent ): 09 245 13 21

 

Voor verhoogde kinderbijslag (VKB):

Hoe vraagt u de toeslag aan? Neem contact op met uw kinderbijslagfonds

Website

http://www.rkw.be 

Heb je een vraag? BEL GRATIS het groen nummer 0800 94 434

 

U ontvangt na enige tijd een uitnodiging voor medisch onderzoek in een van de medische centra. Het onderzoek kan onder zekere voorwaarden ook op stuk gebeuren.

 

 

BELANGRIJK: Gelieve tijdig ( minstens 14 dagen op voorhand ) te verwittigen als U op de voorgestelde afspraak niet aanwezig kunt zijn. Zo kan de afspraak nog aan iemand anders toegewezen worden! Steeds uw telefoonnummer vermelden.

Voor een huisbezoek dient altijd het medisch getuigschrift aan de ommezijde van de oproepingsbrief door uw arts ingevuld te worden. In regel worden geen huisbezoeken verricht voor een parkeerkaart. Let erop dat ook het telefoonnummer en de plaats waar waar u momenteel verblijft ingevuld zijn. Zo worden nutteloze bezoeken aan huis vermeden.