Globaal medisch dossier (GMD)

Wat is het GMD?

Uw huisarts beheert en houdt uw medisch dossier bij; zo worden alle relevante gegevens worden op een plaats bijgehouden.


U krijgt hogere tegemoetkomingen van uw ziekenfonds als u een globaal medisch dossier hebt bij uw huisarts. Sinds 1 mei 2002 kan iedereen genieten van hogere tegemoetkomingen voor zijn raadpleging bij de huisarts. De enige voorwaarde is dat u aan uw huisarts vraagt om van u een medisch dossier ( GMD ) bij te houden.


Financieel voordeel gelinkt aan het GMD:

U geniet een hogere terugbetaling voor elke raadpleging bij uw dossierhoudende huisarts. De eigen bijdragen (= remgeld) worden met 30 % verminderd.

Deze vermindering geldt voor elke rechthebbende, voor de raadplegingen bij de dossierhoudende huisarts.

75-plussers en chronisch zieken genieten daarenboven ook van een hogere tegemoetkomingen voor de huisbezoeken van deze huisarts.

Het bijkomend remgeld voor avondconsultatie 3 euro wordt integraal terugbetaald door de mutualiteit

U kan op gelijk welk moment een andere huisarts consulteren. Daar geniet U de gewone terugbetaling van het remgeld.

Wat moet u hiervoor doen?

U vraagt aan de huisarts van uw keuze om uw globaal medisch dossier te openen. Uw huisarts rekent u bovenop het ereloon voor de raadpleging de jaarlijkse voorziene vergoeding voor het bijhouden van het dossier aan (28,15 euro - volledig terugbetaald door de mutualiteit ). De huisarts vermeldt het codenummer 102771 op het getuigschrift dat u afgeleverd wordt. Het ziekenfonds betaalt u vervolgens dit honorarium volledig terug.

Bijzonderheden

  1. U kunt uw huisarts vragen de betaling van het honorarium voor beheer van het GMD rechtstreeks met het ziekenfonds te regelen. Dit kan evenwel vertraging opleveren in de toekenning van de remgeldvermindering. Daarvoor is wel een klever van de mutualiteit vereist.

Veranderen van huisarts

U kan op elk moment veranderen van huisarts.

Voorbeeld

U Verhuist op 1 augustus en kiest daarbij ook een nieuwe huisarts in de buurt. De vorige huisarts was uw dossierbeheerder en heeft begin maart het ereloon voor het beheer van uw dossier aangerekend.

Dit betekent dat uw nieuwe huisarts niet nogmaals dit ereloon kan aanrekenen en dat de vorige huisarts tot het einde van het jaar dossierbeheerder blijft.