Tarieven

https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/dokters

Als geconventioneerd huisarts houdt ik mij aan de tarieven van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV )